Onze talentenateliers gaan door in de klas. Aan de hand van een verhaal, foto's van activiteiten en zes herkenbare personages gaan de kinderen op zoek naar hun eigen talenten. Telkens aangepast aan de leefwereld en het ontwikkelingsniveau van de leerlingen. De klasleerkracht ontvangt na afloop educatief materiaal om verder mee aan de slag te gaan tijdens de lessen. 

TALENTENATELIERS

LGD (39).JPG

kontzettend bedankt

3de kleuterklas en 1ste leerjaar

IMG_1551.JPG

de talentenjacht

2de, 3de en 4de leerjaar

het talentenkamp

5de en 6de leerjaar

 

Kontzettend Bedankt | 3de kleuterklas & 1ste leerjaar

Het talentenatelier

Vuurvliegje Len had een probleem: zijn kontlichtje brandde niet meer! Dat maakte hem erg ongelukkig. Gelukkig was er zijn vriendin Lonneke de bij. Zij nam Len op sleeptouw en samen met de andere insectenvriendjes vonden ze de oplossing! 

Hoe we dat weten? Dat heeft Len ons zelf verteld, toen hij in het insectenpotje van onze talentcoach belandde. En wat blijkt? Ook mensen hebben een kontlichtje! Alleen zit dat niet aan onze poep, maar in onze buik. En het geeft een warm gevoel wanneer we blije dingen doen.

Onze talentcoach komt op bezoek in de klas en neemt de kinderen met een geheime toverspreuk mee naar de insectenwereld. Daar maken ze kennis met Len, Lonneke, Loes, Luk, Li-Li en Luiz. Ze proberen, net als Len, verschillende activiteitjes uit om te voelen of hun kontlichtje daarvan gaat branden. Zo maken ze kennis met het concept 'kontlichtje' en leren ze dat het belangrijk is om te kiezen voor activiteiten die passen bij je talenten. Ze leren ook dat elk kind anders is en van andere dingen blij wordt.

Na van het talentenatelier vullen de kinderen samen met hun juf of meester een gloei-weter in. Dat is een poster waar ze op verzamelen waar hun kontlichtjes van branden. Deze zorgt voor een blijvende herinnering aan het talentenatelier in de klas.

Voor en na het talentenatelier

 • 2 weken voor het talentenatelier ontvangt de klasleerkracht de infobundel over talentgericht onderwijs en een aankondigingsbriefje voor ouders

 • het talentenatelier is een workshop in de klas die begeleid wordt door onze talentcoach. De workshop bestaat uit een interactieve vertelling met bewegingstussendoortjes en prikkelende vragen, en wordt afgerond met een groepsmomentje met de klasleerkracht. Dit talentenatelier is op maat van kinderen uit de derde kleuterklas en het eerste leerjaar. 

 • na afloop ontvangt de klasleerkracht het prentenboek Kontzettend Bedankt en digitaal aangeboden lessuggesties voor de nawerking.

Praktische richtlijnen

 • Het talentenatelier gaat door in de klas of in een voldoende ruim lokaal op school. Bij gebruik van een polyvalente ruimte of refter vragen we er voor te zorgen dat er geen (lawaai)hinder of andere stoorzenders zijn gedurende het volledige talentenatelier.

 • We verwachten actieve medewerking van de klasleerkracht. Het is een ideale gelegenheid om de kinderen in je klas eens op een andere manier bezig te zien en te leren kennen. Het talentenatelier is ook het ideale startmoment om met talentgericht onderwijs aan de slag te gaan in je klas.

 • Onze talentcoach zorgt voor alle materiaal. 

 • De kinderen zitten bij voorkeur in een kring rond onze talentcoach. Dat kan op bankjes of kussens zijn, of kan ook op de grond. Onze talentcoach heeft een stoel en tafeltje nodig.

 • Dit talentenatelier duurt ongeveer 1 lesuur.

 • Er kunnen maximaal 2 klassen, met een maximum van 50 kinderen deelnemen.

Kostprijs

 

Voor dit talentenatelier wordt 195€ (BTW incl) aangerekend. Hierin zit de begeleiding door onze talentcoach, een exemplaar van het prentenboek 'Kontzettend Bedankt' en het digitale materiaal vervat.

Per verplaatsing rekenen we een forfaitaire kost van 50€. Indien u meerdere talentenateliers boekt op 1 dag, wordt deze verplaatsingsvergoeding dus maar 1 keer aangerekend.

Dit tarief is enkel geldig voor scholen!

 

De Talentenjacht | 2de t.e.m. 4de leerjaar

Het talentenatelier

Vuurvliegje Len had een probleem: zijn kontlichtje brandde niet meer! Dat maakte hem erg ongelukkig. Gelukkig was er zijn vriendin Lonneke de bij. Zij nam Len op sleeptouw en samen met de andere insectenvriendjes vonden ze de oplossing! Hoe we dat weten? Dat heeft Len ons zelf verteld, toen hij in het insectenpotje van onze talentcoach belandde. En wat blijkt? Ook mensen hebben een kontlichtje! Alleen zit dat niet aan onze poep, maar in onze buik. En het geeft een warm gevoel wanneer we blije dingen doen.

Onze talentcoach komt op bezoek in de klas en neemt de kinderen met een geheime toverspreuk mee naar de insectenwereld. Daar maken ze kennis met Len, Lonneke, Loes, Luk, Li-Li en Luiz. Dit talentenatelier vertrekt dus op dezelfde manier als het talentenatelier 'Kontzettend Bedankt'. Maar duikt dan in de diepte doordat elke leerling zijn eigen talentenbundel gaat invullen. Daarvoor zoomen ze enerzijds in op activiteiten, en of deze een warm gevoel geven of niet. Dat gebeurt aan de hand van 15 activiteitenclusters met bijhorende foto's. Anderzijds maken ze kennis met de 6 personages en hun talenten. Ze proberen eigenschappen bij zichzelf (en bij klasgenootjes) te herkennen.

De talentenbundel gaat na het talentenatelier in de boekentas naar huis. Er wordt aan de ouders gevraagd om hierover met hun kind in gesprek te gaan een aanvullingen te doen. Voor de ouders is hiervoor een begeleidende brief (digitaal) voorzien, en er is ruimte in de talentenbundel voor notities van ouders. De talentenbundel komt vervolgens terug mee naar de klas zodat de leerkracht er verder mee aan de slag kan. Op deze manier vormt hij de basis van de handleiding van elk kind.

Voor en na het talentenatelier

 • 2 weken voor het talentenatelier ontvangt de klasleerkracht de infobundel over talentgericht onderwijs en een aankondigingsbriefje voor ouders. We versturen dan ook de (digitale) talentenbundel zodat de school tijdig voor kopies kan zorgen.

 • het talentenatelier is een workshop in de klas die begeleid wordt door onze talentcoach. De workshop bestaat uit een interactieve vertelling met bewegingstussendoortjes en prikkelende vragen, hoekenwerk rond de activiteitenclusters en een plenaire kennismaking met de 6 personages en hun talenten. De kinderen vullen doorheen het talentenatelier hun eigen talentenbundel in. Dit talentenatelier is op maat van kinderen uit het tweede, derde en vierde leerjaar. Onze talentcoach past taalgebruik en inhoud aan aan de leeftijd van de kinderen, aangezien er een relatief groot verschil is in ontwikkeling tussen kinderen van het tweede en vierde leerjaar. Het verloop van het talentenatelier blijft hetzelfde.

 • na afloop ontvangt de klasleerkracht het prentenboek Kontzettend Bedankt en digitaal aangeboden lessuggesties voor de nawerking.

Praktische richtlijnen

 • Het talentenatelier gaat door in de klas of in een voldoende ruim lokaal op school. Bij gebruik van een polyvalente ruimte of refter vragen we er voor te zorgen dat er geen (lawaai)hinder of andere stoorzenders zijn gedurende het volledige talentenatelier.

 • We verwachten actieve medewerking van de klasleerkracht. Het is een ideale gelegenheid om de kinderen in je klas eens op een andere manier bezig te zien en te leren kennen. Het talentenatelier is ook het ideale startmoment om met talentgericht onderwijs aan de slag te gaan in je klas.

 • Onze talentcoach zorgt voor alle materiaal. Wel vragen we aan de school om voor elk kind een exemplaar van de talentenbundel en schrijfgerief te voorzien. 

 • De kinderen zitten bij voorkeur in een kring rond onze talentcoach. Dat kan op bankjes of kussens zijn, of kan ook op de grond. Onze talentcoach heeft een stoel en tafeltje nodig.

 • Dit talentenatelier duurt maximum 2 lesuren.

 • Er kunnen maximaal 2 klassen, met een maximum van 50 kinderen deelnemen.

Kostprijs

 

Voor dit talentenatelier wordt 340€ (BTW incl) aangerekend. Hierin zit de begeleiding door onze talentcoach, een exemplaar van het prentenboek 'Kontzettend Bedankt' en het digitale materiaal vervat.

Per verplaatsing rekenen we een forfaitaire kost van 50€. Indien u meerdere talentenateliers boekt op 1 dag, wordt deze verplaatsingsvergoeding dus maar 1 keer aangerekend.

Dit tarief is enkel geldig voor scholen!

 

Het Talentenkamp | 5de & 6de leerjaar

Het talentenatelier

Len voelde zich al een tijdje niet meer zo happy. Gelukkig is er Lonneke, die Len op sleeptouw neemt en ervoor zorgt dat ze samen op talentenkamp gaan. Daar leren ze Luiz, Luk, Li-Li en Loes kennen. Samen ontdekken ze tijdens het kamp wat hun talenten zijn. Ze leren zichzelf en elkaar beter kennen. En Len ontdekt er waar hij weer blij van kan worden!

 

Tijdens het talentenatelier lezen we in het dagboek van Len. Zo ontdekken de kinderen wat Len allemaal meemaakte op talentenkamp. Aan de hand van het verhaal leren de kinderen de zes personages en hun talenten beter kennen. Ze leren ook wat een talent is. Ze vullen elk hun eigen talentenbundel in. Daarvoor onderzoeken ze verschillende activiteiten, en welk gevoel deze hen geven. En gaan ze op zoek naar eigenschappen van de zes personages die ze ook bij zichzelf herkennen. Ze gaan hierover met elkaar en de leerkracht in gesprek en bekrachtigen de talenten die ze bij elkaar herkennen.

 

De talentenbundel gaat na het talentenatelier in de boekentas naar huis. Er wordt aan de ouders gevraagd om hierover met hun kind in gesprek te gaan een aanvullingen te doen. Voor de ouders is hiervoor een begeleidende brief (digitaal) voorzien, en er is ruimte in de talentenbundel voor notities van ouders. De talentenbundel komt vervolgens terug mee naar de klas zodat de leerkracht er verder mee aan de slag kan. Op deze manier vormt hij de basis van de handleiding van elk kind.

Voor en na het talentenatelier

 • 2 weken voor het talentenatelier ontvangt de klasleerkracht de infobundel over talentgericht onderwijs en een aankondigingsbriefje voor ouders. We versturen dan ook de (digitale) talentenbundel zodat de school tijdig voor kopies kan zorgen.

 • het talentenatelier is een workshop in de klas die begeleid wordt door onze talentcoach. De workshop bestaat uit een interactieve vertelling met prikkelende vragen, hoekenwerk rond de activiteitenclusters en de 6 personages en hun talenten, en een begeleide gespreksronde in kleine groepjes. De kinderen vullen doorheen het talentenatelier hun eigen talentenbundel in. Dit talentenatelier is op maat van kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar. 

 • na afloop ontvangt de klasleerkracht het boek 'Kontzettend Bedankt' en digitaal aangeboden lessuggesties voor de nawerking.

Praktische richtlijnen

 • Het talentenatelier gaat door in de klas of in een voldoende ruim lokaal op school. Bij gebruik van een polyvalente ruimte of refter vragen we er voor te zorgen dat er geen (lawaai)hinder of andere stoorzenders zijn gedurende het volledige talentenatelier.

 • We verwachten actieve medewerking van de klasleerkracht. Het is een ideale gelegenheid om de kinderen in je klas eens op een andere manier bezig te zien en te leren kennen. Het talentenatelier is ook het ideale startmoment om met talentgericht onderwijs aan de slag te gaan in je klas.

 • Onze talentcoach zorgt voor alle materiaal. Wel vragen we aan de school om voor elk kind een exemplaar van de talentenbundel en schrijfgerief te voorzien. 

 • De kinderen zitten bij voorkeur in een kring rond onze talentcoach. Dat kan op bankjes of kussens zijn, of kan ook op de grond. Onze talentcoach heeft een stoel en tafeltje nodig.

 • Voor het hoekenwerk zijn 3 'hoeken' nodig. Dat kan een muur of tafel zijn. Hierop worden affiches gehangen die voor de leerlingen goed zichtbaar moeten zijn.

 • Dit talentenatelier duurt maximum 2 lesuren.

 • Er kunnen maximaal 2 klassen, met een maximum van 50 kinderen deelnemen.

Kostprijs

 

Voor dit talentenatelier wordt 340€ (BTW incl) aangerekend. Hierin zit de begeleiding door onze talentcoach, een exemplaar van het boek 'Kontzettend Bedankt' en het digitale materiaal vervat.

Per verplaatsing rekenen we een forfaitaire kost van 50€. Indien u meerdere talentenateliers boekt op 1 dag, wordt deze verplaatsingsvergoeding dus maar 1 keer aangerekend.

Dit tarief is enkel geldig voor scholen!