In talentgericht onderwijs wordt elke leerling tijdens z'n schoolloopbaan uitgedaagd om vanuit een diversiteit aan activiteiten zijn of haar talenten te ontdekken en te activeren.

het ta·lent zelfst.naamw.

UITSPRAAK:  [taˈlɛnt]

VERBUIGINGEN:  talent|en (meerv.)

1. je natuurlijke aanleg in denken, communiceren, informatie verwerken, beslissingen nemen,...

2. de eigenschappen die maken dat jij JIJ bent 

3. iedereen heeft het!

4. je wordt er blij van wanneer je ze mag inzetten

Je eigen talenten goed kennen, betekent ook je eigen 'handleiding' kennen. Weten wat wel en niet werkt voor jou. Welke omgeving je blij maakt en welke niet. Bij welk soort activiteiten je het beste presteert. En hoe je op en top jezelf kan zijn. En dat draagt dan weer bij tot het hebben van veerkracht (= het vermogen om je aan te passen aan stress en tegenslag en daar misschien zelfs sterker uit te komen), tot betere keuzes en tot geluk! Je gaat er van stralen! Of, zoals wij het zeggen: je kontlichtje gaat branden. En dat wordt gezien door de mensen rondom jou. Het werkt zelfs een beetje besmettelijk. Het stuurt positieve vibes de klas en de wereld in.

Bij ta-LEN-t in de klas is het ons doel om bij zoveel mogelijk kinderen in het Nederlandstalig onderwijs het kontlichtje te laten branden. Daarvoor hebben we leerkrachten en onderwijsprofessionals nodig die er, net zoals wij, van overtuigd zijn dat talentgericht onderwijs het antwoord is. Dat is onderwijs waar kinderen vanuit een diversiteit aan activiteiten op zoek mogen gaan naar wat ze graag doen en goed kunnen én waarom dat zo is. Waar ze de kans krijgen zichzelf te leren kennen en op te groeien tot krachtige volwassenen die goede keuzes maken. 

 

Met onze methode helpt kinderen bij het ontdekken en activeren van hun talenten en bij het schrijven van hun handleiding. Zo wapenen we hen al van jongs af aan tegen stress en burn-out.

De 5 principes van talentgericht onderwijs

1

Verder kijken dan schoolse talenten en vaardigheden

In ons onderwijs zijn bepaalde ‘schoolse’ talenten erg belangrijk, zoals goed kunnen analyseren en structureren, lang kunnen stilzitten en je goed kunnen concentreren, of kennis kunnen opnemen en reproduceren. Maar niet elk kind bezit deze talenten: het zit niet in ieders natuurlijke aanleg. Vaak leren kinderen deze activiteiten wel aan, maar worden ze er niet blij van. En dan krijg je kinderen met een burn-out. Of kinderen die hun weg niet vinden in het schoolsysteem en gaan ‘watervallen’ of afhaken. Bij ta-LEN-t in de klas zijn wij er van overtuigd dat het zo ver niet hoeft te komen!

2

opgroeien beschouwen als een ontdekkingsreis

In talentgericht onderwijs krijgt elk kind de kans om z’n talenten te ontdekken, te leren over z’n natuurlijke aanleg en te schrijven aan z’n handleiding. Onderwijsprofessionals fungeren als gids tijdens deze ontdekkingsreis. Het is een reis van vallen en opstaan, van proberen en experimenteren, van bewust leren stilstaan bij het gevoel dat bepaalde activiteiten je geven. Een reis die het kinderen mogelijk maakt om op te groeien tot veerkrachtige en gelukkige volwassenen die juiste keuzes maken. Dat dat voor iedereen anders is, spreekt voor zich.

3

talenten de kans geven om zichtbaar te worden

Howard Gardner introduceerde met zijn Meervoudige Intelligentie Theorie de idee dat er meerdere vormen van intelligentie bestaan én dat je ook op niet-cognitieve vlakken intelligent kan zijn, zoals motorische handigheid en muzikaliteit. Bij ta-LEN-t in de klas gaan we nog een stapje verder: we willen ontdekken welke natuurlijke aanleg er aan de basis van deze verschillende vormen van intelligentie ligt. We gaan op zoek naar talenten: eigenschappen die maken dat je bent wie je bent. Zoals bijvoorbeeld verantwoordelijkheid, behulpzaamheid, gedrevenheid, innovatief zijn, analytisch denken, planmatig organiseren,…

4

differentiëren op natuurlijke aanleg

Talenten worden zichtbaar tijdens activiteiten. Daarom is het belangrijk om verschillende soorten activiteiten aan te bieden en om niet enkel te differentiëren op kennisniveau maar ook de keuze te geven tussen bijvoorbeeld samen of alleen werken. In talentgericht onderwijs worden talenten, uitdagingen en valkuilen al doende en op een spontane manier ontdekt. Naast vakken als rekenen en taal wordt ook ingezet op 21ste eeuwse vaardigheden zoals creatief denken, probleemoplossend vermogen en sociale en culturele vaardigheden.

5

teamwork tussen leerkrachten en leerlingen

Voor welke hoek kiest een kind? Welke taak voert het als eerste uit? Met welke leerkracht of klasgenootjes is er een klik? Wat wordt er gespeeld tijdens de pauze? Welke opdrachten vragen veel moeite? Wanneer vliegt de tijd? Deze vragen helpen bij het ontdekken van talenten en vormen de basis voor talentengesprekken die leerlingen en leerkrachten met elkaar voeren. Daarnaast kennen ook leerkrachten hun talenten, uitdagingen en valkuilen en versterken ze elkaar als team.

ta-LEN-t in de klas begeleidt talentenateliers in de klas, vanaf de derde kleuterklas tot en met het tweede middelbaar. 

Daarnaast organiseren we vorming voor leerkrachten en leerkrachtenteams die aan de slag willen met talentgericht onderwijs. 

Talentontwikkeling wordt steeds belangrijker in het onderwijs. Je eigen talenten goed kennen, betekent ook je eigen 'handleiding' kennen. Weten wat wel en niet werkt voor jou. Welke omgeving je blij maakt en welke niet. Bij welk soort activiteiten je het beste presteert. En hoe je op en top jezelf kan zijn. En dat draagt dan weer bij tot het hebben van veerkracht (= het vermogen om je aan te passen aan stress en tegenslag en daar misschien zelfs sterker uit te komen), tot betere keuzes en tot geluk! Je gaat er van stralen! Of, zoals wij het zeggen: je kontlichtje gaat branden.

ta-LEN-t in de klas ontwikkelde een methode die leerkrachten en leerlingen helpt bij het ontdekken en activeren van talenten. Een talent is dan niet “ergens de beste in zijn”, maar gaat over je natuurlijke aanleg in denken, communiceren, informatie verwerken, beslissingen nemen,... Het zijn de eigenschappen die maken dat jij JIJ bent én je wordt er blij van wanneer je ze mag inzetten. Het zijn je energiebronnen die mee instaan voor het op peil houden van je energiepeil. Omgekeerd: wie zijn of haar talenten onvoldoende kan inzetten, verliest energie en dreigt in het rood te komen. Onze methode is gebaseerd op modellen en inzichten uit de hedendaagse psychologie en pedagogie.

Ta-LEN-t in de klas komt tot bij jou op school!

 

Aanbod voor leerlingen:

Tijdens onze talentenateliers schrijven leerlingen aan de handleiding van hun kontlichtje. Aan de hand van herkenbare personages gaan de ze op zoek naar talenten die ze bij zichzelf herkennen. Ze staan ook stil bij activiteiten die hen wel of niet een warm gevoel geven. En waarom dat zo is. Ook de ouders en leerkrachten worden betrokken bij dit proces.

  • 4 talentenateliers, al vanaf de derde kleuterklas en natuurlijk afgestemd op de leeftijd en de leefwereld van de leerlingen: Kontzettend Bedankt (K3 + L1), De talentenjacht (L2 - L4), Het talentenkamp (L5 + L6) en Mijn handleiding (S1 + S2) 

  • Met educatief materiaal voor de klasleerkracht

  • Extraatje! Per talentenatelier ontvang je 1 gratis exemplaar van het prentenboek ‘Kontzettend Bedankt’.

 

Aanbod voor leerkrachten:

Voor leerkrachten biedt onze methode handvaten voor talentgericht onderwijs. Tijdens onze navorming combineren we wetenschappelijke kennis met praktijkgerichte opdrachten. Scholen kunnen ook gebruik maken van ons educatief materiaal met praktische tools en werkbare tips.

Onze talentenateliers gaan door in de klas. Aan de hand van een verhaal, foto's van activiteiten en zes herkenbare personages gaan de kinderen op zoek naar hun eigen talenten. Telkens aangepast aan de leefwereld en het ontwikkelingsniveau van de leerlingen. De klasleerkracht ontvangt na afloop educatief materiaal om verder mee aan de slag te gaan tijdens de lessen. 

kontzettend bedankt

3de kleuterklas en 1ste leerjaar

de talentenjacht

2de, 3de en 4de leerjaar

het talentenkamp

5de en 6de leerjaar

Wil jij aan de slag met je talenten, mindset en focus?

Wil je burn-out voorkomen en het maximale uit het leven halen?

Ben je klaar om op zoek te gaan naar dé job die bij je past?

 

Kom gratis kennismaken!

Hollestraat 32
Herent, 3020
België

  • YouTube kanaal Kirsten Winnelinckx Vuurvlieg
  • LinkedIn Kirsten Winnelinckx
  • Instagram - White Circle
  • Facebook

© 2016-2020 by Vuurvlieg - Kirsten Winnelinckx. All rights reserved. BE0649.588.907 (RPR Leuven).

Algemene Voorwaarden. Privacybeleid. Contact.