Talent en talentontwikkeling krijgen de laatste jaren gelukkig steeds meer aandacht. Ook in het onderwijs. Maar, hoe begin je er aan in de klas? Leer er alles over tijdens onze vormingen over talentgericht onderwijs.

NAVORMING

Basisvormingen rond 'talentgericht onderwijs'

Denk jij bij het woord 'talent' aan die ene topvoetballer? Of aan dat meisje in je klas dat zich volledig gooit op het oplossen van moeilijke rekenraadsels?

 

Talent is overal, het is de kunst het te zien. Het te (h)erkennen en het ruimte te geven om te groeien.

 

Maar, hoe begin je daar dan aan? Hoe kan je talent zien? En hoe zorg je er voor dat kinderen hun talenten kunnen tonen in de klas? Met deze vragen gaan we aan de slag tijdens onze basisvormingen voor teams.

Thematische vormingen met een link naar talent

Naast de basisopleidingen rond talentgericht onderwijs bieden we ook vorming aan rond thema’s die een nauwe band hebben met ‘talent’.

 

Talent vormt de basis om te werken rond veerkracht, zelfvertrouwen, mindset en emoties.

 

Tijdens onze vormingen leggen we de link tussen talentgericht onderwijs en het thema, en bieden we praktische tools aan die in de klas kunnen worden ingezet.

Dit zeggen onze deelnemers

“De pedagogische studiedag over talentgericht onderwijs heeft me geholpen om te kijken naar talent en te blijven uitgaan van het positieve bij elke leerling.”

"Deze workshop is ideaal als beginsituatie om verder mee aan de slag te gaan op school."

"Als directrice bood deze opleiding een extra 'blik' op het team als schoolmakers. Ik ben blij dat de kijk op talent bij de leerkrachten werd verbreed. Dit biedt hen een anker bij het observeren van talenten bij kinderen."

Basisvormingen rond 'talentgericht onderwijs'

Denk jij bij het woord 'talent' aan die ene topvoetballer? Of aan dat meisje in je klas dat zich volledig gooit op het oplossen van moeilijke rekenraadsels?

 

Talent is overal, het is de kunst het te zien. Het te (h)erkennen en het ruimte te geven om te groeien.

 

Maar, hoe begin je daar dan aan? Hoe kan je talent zien? En hoe zorg je er voor dat kinderen hun talenten kunnen tonen in de klas?

 

Met deze vragen gaan we aan de slag tijdens onze basisvormingen voor teams.

 
Vuurvlieg talent in de klas

Introductie talentgericht onderwijs

De klas is de ideale omgeving voor kinderen om hun talenten te ontdekken. Leerkrachten spelen hierbij een belangrijke rol. Tijdens deze introductie voor teams zoomen we in op het begrip ‘talent’ en maken we leerkrachten warm om extra aandacht te besteden aan talentontwikkeling in hun klas.

Tijdens deze introductiesessie leer je:

 • wat talenten zijn

 • hoe je talenten kan herkennen, bij jezelf, je leerlingen en je collega’s

 • waarom het zinvol is om talentgericht te werken in de klas

Ideaal thema voor een personeelsvergadering of als korte workshop. Kan ook als lezing.

Praktische info:

 • doelgroep: scholenteams uit basis of secundair onderwijs waar men van start wil gaan met talentgericht onderwijs en het team warm wil maken of wil laten kennismaken met de voordelen van inzetten op talenten

 • tijdsinvestering: 1 tot 1,5 uur

 • kostprijs: 400€ (incl BTW) + verplaatsingsonkosten

Vuurvlieg talent in de klas

Workshop talent in de klas

In deze workshop voor onderwijsprofessionals en opvoedkundigen starten we met een introductie over talent en delen we verhalen die ons iets leren over de meerwaarde van talentgericht onderwijs. Vervolgens gaan we aan de hand van de methode van Talent in de klas onze eigen talenten ontdekken. We maken hierbij gebruik van dezelfde tools die ook in de klas kunnen gebruikt worden. Tenslotte gaan we dieper in op de vraag waarom het soms botst en soms klikt tussen leerlingen en leerkrachten, en hoe je als leerkracht kan zorgen voor een klascontext waarin elk kind – met zijn of haar eigen talenten en voorkeuren – toch voldoende tot z’n recht komt.

Tijdens deze workshop:

 • maken we je warm voor talentgericht werken in de klas

 • leer je onze methode en de verschillende toepassingsmogelijkheden in de klas kennen

 • ga je op zoek naar je eigen talenten, voorkeuren en valkuilen

 • ontdek je waarom het soms botst en waarom het soms klikt met leerlingen én collega’s

Deze workshop kan in de school of scholengroep worden georganiseerd, maar wordt ook in open aanbod als studiedag voor onderwijsprofessionals aangeboden.

Praktische info:

 • doelgroep: leerkrachten, zorgleerkrachten, pedagogische ondersteuners, CLB-medewerkers uit basis of secundair onderwijs en iedereen die als professional met kinderen werkt in een onderwijs- of opvoedingscontext. En die op zoek is naar een praktische, bruikbare methodiek om talenten bij kinderen te ontdekken en te activeren.

 • tijdsinvestering: 3 uur (= 1 dagdeel)

 • kostprijs: 595€ (incl BTW) + verplaatsingskosten

 • aantal deelnemers: 25 à 30

Deze workshop wordt ook gegeven in open aanbod! De workshop gaat door in Veltem-Beisem (bij Leuven, bereikbaar met het openbaar vervoer). We beperken het aantal deelnemers tot 8. Kostprijs: 75€ (incl BTW). Inschrijven via de kalender van Vuurvlieg.
​​
Vuurvlieg talent in de klas

Basiscursus talentgericht lesgeven

Wil je als onderwijsprofessional écht aan de slag met talent in de klas? Ben je op zoek naar tools die je kan inzetten? Wil je jezelf helemaal onderdompelen in het talentendenken? Dan is deze basiscursus dé perfecte manier. We combineren theorie met veel praktijk en gaan op een interactieve manier aan de slag met de verschillende methodieken van Talent in de klas. Tussen dag 1 en dag 2 ga je om te oefenen aan de slag met een eigen gekozen case. Je koppelt hierover terug aan je medecursisten op dag 2.

Je leert in deze basiscursus:

 • de basisbeginselen van talentgericht werken

 • waarom het ontdekken en activeren van talenten zo belangrijk is voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen

 • wat je eigen talenten en voorkeuren zijn

 • hoe je de talenten en voorkeuren van leerlingen kan zien

 • waarom elk talent ook zijn valkuilen heeft en hoe je als leerkracht een belangrijke rol in kan spelen in het ontwikkelen van veerkracht-vaardigheden bij leerlingen

 • hoe je de methodieken van Talent in de klas kan inzetten in de klascontext of als zorgleerkracht

Elke deelnemer ontvangt de Talent in de klas-lesmap. Na positieve evaluatie door de groep over de terugkoppeling van je oefencase ontvang je ook het attest van de basiscursus ‘Talentgericht lesgeven’.

Praktische informatie:

 • doelgroep: (zorg)leerkrachten uit het basisonderwijs

 • tijdsinvestering: 2 dagen van 9-15.30u

 • locatie: Vuurvlieg te Veltem-Beisem (bij Leuven)

 • kostprijs: 395€ (incl BTW). Lunch en lesmateriaal zijn inbegrepen.

 • aantal deelnemers: we werken steeds in een kleine groep van 6 deelnemers

Thematische vorming

Naast de basisopleidingen rond talentgericht onderwijs bieden we ook vorming aan rond thema’s die een nauwe band hebben met ‘talent’. Talent vormt de basis om te werken rond veerkracht, zelfvertrouwen, mindset en emoties. Tijdens onze vormingen leggen we de link tussen talentgericht onderwijs en het thema, en bieden we praktische tools aan die in de klas kunnen worden ingezet.

Onze thematische vormingen duren 3 uur (1 dagdeel) en gaan door op uw locatie. We beperken het aantal deelnemers bij voorkeur tot ongeveer 25. Onze vormingen worden gegeven door de talentcoaches van Talent in de klas. Kostprijs: 595€ (incl BTW) + verplaatsingskosten

Staat het thema dat u zoekt niet in deze lijst? Of ben je op zoek naar een dagvullend programma of een vorming op maat? Neem dan even contact op met kirsten@talentindeklas.be om de mogelijkheden te bekijken.

 
Vuurvlieg talent in de klas

Talentgericht omgaan met emoties bij kinderen 

Via emoties laten we aan de buitenwereld zien hoe het gesteld is met onze binnenwereld. Kinderen voelen veel, maar hebben (nog) niet altijd de vaardigheden of woorden om die gevoelens op een constructieve manier te uiten. Dat gebeurt dan vaak in de vorm van (lastig) gedrag. Denk maar aan woede-uitbarstingen, pesten, niet stilzitten,… Door vanuit talenten te kijken naar gedrag, emoties en oorzaak leren we kinderen om te communiceren over wat ze nodig hebben en om op een andere manier om te gaan met wat ze voelen.

Tijdens deze opleiding leer je:

 • Welke de functie is van emoties

 • Welke link er is tussen talent en emoties en hoe jij als leerkracht hier op kan inspelen

 • Hoe je kan ontdekken wat het kind met zijn gedrag wil vertellen

 • Hoe je erkenning geeft aan emoties

 • Hoe je kinderen leert om hun emoties op een gezonde manier te uiten

We bieden je ook praktische tools die kinderen helpen om hun emoties te tonen (vb praatplaten, emotiedobbelsteen, emotiemeter). We vertrekken hierbij vanuit de natuurlijke voorkeur (dus de talenten) van kinderen. Want: er is geen ‘one size fits all’!

Praktische informatie:

 • doelgroep: (zorg)leerkrachten uit het basisonderwijs

 • tijdsinvestering: 1 dagdeel (ongeveer 3 uur)

 • locatie: op school of op een door u gekozen locatie

 • kostprijs: 595€ (incl BTW) + verplaatsing

 • aantal deelnemers: 25 à 30

Vuurvlieg talent in de klas

Ik kan het (nog) niet

We worden allemaal geboren met een sterke wil om te leren en gaan er voor de volle 100% voor. Leren stappen doen we door vaak te vallen, brabbelen helpt ons om te leren praten. Jammer genoeg durft die passie voor leren wel eens te verdwijnen bij het opgroeien. Veel heeft te maken met onze overtuigingen over eigen groeimogelijkheden: onze ‘mindset’. In de klas zijn dat dan de kinderen waarvan je wéét dat ze meer zouden kunnen, maar die je maar moeilijk uit hun ‘veilige zone’ krijgt. Of de kinderen die het heel erg moeilijk hebben met het maken van fouten. Als leerkracht kan jij je leerlingen leren durven, leren falen en leren moeite doen. Je kan hen leren groeidenken. Groeidenkers bereiken meer omdat ze ook vaker durven uitdagingen aan te gaan. Ze staan sterker en veerkrachtiger in het leven, omdat ze fouten of faalervaringen zien als een leermoment. Want wie gelooft dat je kan leren, groeien en ontwikkelen, kan inderdaad ook veel bereiken! 

Tijdens deze opleiding:

 • Kom je meer te weten over de mindset-theorie van Carol Dweck

 • Ontdek je de link tussen talent en mindset

 • Leer je hoe je groeidenken of vastdenken kan herkennen

 • Leer je wat het belang is van falen en fouten maken

 • Gaan we dieper in op jouw voorbeeldfunctie als leerkracht

 • Oefen je in het gebruiken van groeitaal

 • Krijg je praktische tools aangereikt waar je in je klas mee aan de slag kan

Praktische informatie:

 • doelgroep: (zorg)leerkrachten uit het kleuter, lager of secundair onderwijs

 • tijdsinvestering: 1 dagdeel (ongeveer 3 uur)

 • locatie: op school of op een door u gekozen locatie

 • kostprijs: 595€ (incl BTW) + verplaatsing

 • aantal deelnemers: 25 à 30

Net zoals in onze andere thematische vormingen gaan we ook hier nog dieper in op hoe een talentgerichte aanpak kan helpen om vaker te groeidenken. En waarom de comfortzone voor iedereen – vertrekkende van onze visie op talent – zo verschillend is.

Vuurvlieg talent in de klas

Van zorg naar wens, van probleem naar oplossing

Ons onderwijs is er nog steeds vooral op gericht om tekorten weg te werken. De aandacht gaat naar wat leerlingen niet of nog niet kunnen en aan de hand van verschillende lesmethodieken wordt gepoogd om competenties te ontwikkelen. Gras groeit echter niet door er aan te trekken… Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat talentontwikkeling (waarbij vertrokken wordt van wat het kind al kan) en het inzetten op leren vanuit talent sterker motiveert om te leren. Want al wat je aandacht geeft groeit. De leerkracht wordt hierbij de coach of de gids in het leerproces van het kind. Een oplossingsgerichte aanpak zorgt hierbij dat de focus verlegd wordt van het probleem naar de wens of het doel, en er een nieuwe leerdynamiek ontstaat.

Tijdens deze vorming:

 • Ga je dieper in op de GAP-methode versus talentontwikkeling

 • Leer je het ABC van motivatie kennen

 • Leer je hoe ‘probleemkinderen’ of ‘zorgdossiers’ vanuit de talentenbril kunnen worden bekeken en hoe dit de kansen op succes vergroot.

 • Krijg je een basis mee van oplossingsgerichte coachende vaardigheden die van pas komen in de klas

Praktische informatie:

 • doelgroep: (zorg)leerkrachten uit het kleuter, lager of secundair onderwijs

 • tijdsinvestering: 1 dagdeel (ongeveer 3 uur)

 • locatie: op school of op een door u gekozen locatie

 • kostprijs: 595€ (incl BTW) + verplaatsing

 • aantal deelnemers: 25 à 30

Vuurvlieg talent in de klas

Talent als voedingsbodem voor zelfvertrouwen

Wie elke dag zijn of haar talenten kan inzetten, ervaart hierdoor vaker successen. Het welbevinden stijgt en veerkracht wordt opgebouwd. Dat betekent dus ook dat een klascontext waar elk kind zijn of haar talenten kan en mag tonen helpt om een gezond zelfbeeld te ontwikkelen. Maar het omgekeerde geldt ook: kinderen die het gevoel hebben dat ze niet zichzelf kunnen zijn, ontwikkelen een negatief zelfbeeld. Wanneer ze het gevoel hebben dat ze niet voldoen aan de verwachtingen, kan ook faalangst de kop op steken.

Tijdens deze vorming:

 • leer je wat de link is tussen talentzelfvertrouwenveerkracht en faalangst

 • ontdek je hoe je aan de hand van enkele concrete technieken, kinderen een boost in zelfvertrouwen geeft.

 • leer je hoe kinderen zich door meer inzicht in hun talenten en eigen handleiding, 'waardig’ voelen en met vertrouwen nieuwe vaardigheden durven oefenen en ontwikkelen.

 • krijg je inzicht in versterkend taalgebruik en de kracht van positieve zelfspraak.

Praktische informatie:

 • doelgroep: (zorg)leerkrachten uit het kleuter, lager of secundair onderwijs

 • tijdsinvestering: 1 dagdeel (ongeveer 3 uur)

 • locatie: op school of op een door u gekozen locatie

 • kostprijs: 595€ (incl BTW) + verplaatsing

 • aantal deelnemers: 25 à 30

Vuurvlieg talent in de klas

Team boordevol talent

Het beste in jezelf naar boven te halen. Met plezier werken en leren. Met volle teugen genieten van het leven. Dat verdient iedereen! Ook leerkrachten hebben nood aan werken vanuit hun talenten. Het is belangrijk dat ze zich goed in hun vel voelen, dat ze hun talenten kunnen inzetten in hun job en dat de samenwerking binnen het team vlot loop. Tijdens deze vorming ontdekken de deelnemers hun eigen talenten en die van collega’s. En leren ze te kijken naar anderen door de talentenbril.

Tijdens deze vorming:

 • leer je wat talenten zijn en hoe je ze ontdekt

 • ga je op zoek naar je eigen talenten, voorkeuren en valkuilen

 • ontdek je waarom het soms botst en waarom het soms klikt met leerlingen én collega’s

 • leer je hoe je als team effectiever kan samenwerken en beter kan communiceren door rekening te houden met elkaars talenten

Praktische informatie:

 • doelgroep: teams van leerkrachten, ondersteunend personeel, directie en andere onderwijsprofessionals die samen werken in het kleuter, lager of secundair onderwijs

 • tijdsinvestering: 1 dagdeel (ongeveer 3 uur)

 • locatie: op school of op een door u gekozen locatie

 • kostprijs: 595€ (incl BTW) + verplaatsing

 • aantal deelnemers: 25 à 30